Труд и социална политика

Блясъка на невидимите

Под надслов “Блясъка на невидимите” комисията ще развие четири проекта, в които ще си сътрудничи с хора с увреждания, стараейки се да популяризира успешните им дейности и да улесни достъпа им до институции и заведения. Първият проект се концентрира върху популяризирането на сайта wheelmap.org, интерактивна карта, върху която всеки може да нанесе места из градското пространство, които са достъпни за хора в инвалидни колички. Вторият проект, вдъхновен от журналистката Яна Бюрер Тавание, е въвеждането на брайлови менюта в няколко ресторанта с цел достъпът на слепи хора до тях да бъде улеснен. Третият проект се стреми да популяризира успешните кариери на хора с увреждания, като екипът ще търси подкрепата на организацията My Way за заснемането на интервюта с конкретните личности. Четвъртият и може би най-амбициозен по мащаб проект е насочен към студентите със специалности със задължителен и препоръчителен стаж, които са силно затруднени при намирането им, както и към интегрирането и социализацията на хората с увреждания. Идеята е да бъде формално улеснен и популяризиран достъпа до стажове в дневни центрове или в асоциации на хора с увреждания.

Статия за Стела Енева (текст и снимки на Габриела Манолова)

Екип:

Таня Миткова, Александър Найденов, Андрей Михайлов, Вяра Савова, Габриела Манолова, Димитър Димитров, Елица Павлова, Кристина Димитрова, Лора Иванова, Мария Татарска, Пламен Колев, Теодор Мавродиев

Седмични новини 01-12.12
Изготвените от екипа статии ще бъдат публикувани в медиите в идните дни. В момента биват посещавани заведения из София с цел убеждаване на собствениците им за въвеждане на менюта за слепи.