Регионално развитие и благоустройство

Развители

Регионалното развитие е интердисциплинарна сфера, която изисква задълбочени познания в различни аспекти от научното знание. Университетската подготовка дава солидна база, но за съжаление по-малко застъпена е практическата страна на предмета. Ето защо комисията по Регионално развитие и благоустройство изготви проект за провеждане на форум, ориентиран към повишаване квалификацията на студентите и разширяване на практическите им познания. Освен това в дългосрочен план се цели създаването на контакти между студентите от различните университети, които следват специалности в сферата на регионалното развитие и всички заинтересовани от проблемите, които то изучава.
Форумът ще включва поредица от лекции, workshop-и, както и среща на гостите с представители на бизнеса, които са успели да реализират проекти с помощта на фондове от ЕС. Събитието ще се проведе в гр. София в сградата на Софийския университет.

Екип:

Александра Мирчева, Натали Илчева, Димко Добрев, Заря Врабчева, Живко Желязков, Цвета Ряхова, Добри Йонев, Ивайло Механджиев, Димитринка Кючукова, Александър Колев, Петя Янкова, Георги Иванов, Пламен Апостолов, Мила Григорова

Седмични новини 1-12 Декември
Предстои среща на цялата комисия на 22ри декември, по време на която ще се уточнят финално лекторите и мястото на събитието.