Околна среда

Зелени университети: Не цикли, а рециклирай 😉

Oсновната идея на проекта е изграждането на екосъзнание на студентите в българските университети, повишаването на информираността и отговорността към околната среда, подсигуряването на база за разделно събиране на отпадъците в университетите.

Екип:

Десислава Апостолова, Елислав Атанасов, Боряна Великова, Божана Котупова, Жана Нгуен Ле, Станислав Сиротин, Денислав Стаменов, Лилия Тамамджиева

Седмични новини 29.10-06.11
През изминалата седмица екипът на комисията по околна среда беше изключително ангажиран с кандидатстването за финансиране на проекта. За всички е очевидно, че без необходимите финансови средства инициативата не би могла да бъде успешно продължена и завършена. Затова след усърдната подготовка на документи, визуални материали и други формалности, паралелно беше осъществена кандидатурата по две частни програми за спонсорство. До края на месец ноември се очаква да бъдат обявени резултатите от конкурсите, а междувременно членовете продължават да търсят допълнителни възможности за финансиране.