Образование и спорт

АctiveMe

ActiveMeОсъществяване на обучение под формата на симулации по гражданско образование на ученици от 10 – 12 клас и посредством уебсайт за популяризиране на гражданската активност сред младите хора.

 

Екип:

Йорданка Телкиянова, Атанаска Върбанова, Лъчезар Цонов, Александър Балтаджиев, Сара Божинова, Марина Тачева, Симеон Костов, Адриан Кирилов, Антония Гюрова

Седмични новини 1-12 Декември
Бяха проведени шест презентации в софийски училища в горен курс, като паралелно с това се работи и по завършването на сайта. Очаквайте снимки и разкази на сайта на проекта.