Наука

Науката през погледа на младите

Отразяване дейността на българските учени посредством сътрудничество между научните институции в България и студенти по журналистика, ПР, съответните научни области и други сходни специалности. Проектът ще даде възможност на участниците да отразяват научните събития в България чрез техни публикации в сайта на БАН, социални мрежи и други интернет медии. Чрез този проект студентите получават шанс за изява, стаж и да развият интересите си в определена сфера на науката. Проектът цели и да популяризира научните постижения на българските учени на достъпен език сред по-широка публика.

Екип:

Михаил Николаев, Иван Петков, Калоян Йорданов, Милена Стратиева, Любослав Панчев, Петко Иванов, Михаил Петров, Николай Кацарски, Мария Караманолева, Любомир Милошев, Божидар-Адриан Стефанов, Таня Колева

Седмични новини 1-12 Декември
Екипът преговаря с научни издания и студентски медии, сред които приятелите на ОИБ от СОМ (Студентска Онлайн Медия), TeenNews и други.