Култура и туризъм

Аз пътувам <3

Проектът е свързан с популяризирането на непознати туристически дестинации и повишаване на нивото на образованост на местното население. Идейният замисъл e да се създадат шест иновативни, туристически, тематични маршрута, които да покажат непознати за широката общественост културно-исторически паметници, култура, обичаи и традиции на местното население. Всеки един туристически маршрут съдържа в себе си посещение на места свързани от обща тема, информация за достъп до всеки един от обектите, цени, възможни видове алтернативен туризъм и др. Туристите ще имат възможност да прекарат определен период от време заедно с българско семейство. Шестте туристически маршрута са групирани така, че да акцентират върху културата и наследството на Северозападна България. културно-историческите паметници от тракийската и римска епохи, автентични пътувания в типични български села, тематични кулинарни дегустации и участие в антични ритуали и традиции.
Проектът включва и изключителната възможност туристите да бъдат участници в симулиране на автентични български празници.
Всеки един тематичен маршрут ще бъде представен на отделен книжен носител под формата на туристически каталог.

Екип:

Йордан Христосков, Мирослава Асенова, Николай Николов, Христо Спасов, Карина Георгиева, Евгений Димитров, Камелия Божилова, Мартин Соколов, Милена Великова, Златомира Кулчева, Саня Тодорова, Георги Маноилов, Йоанна Данчева, Никола Наумов

Седмични новини 29.10-06.11
Разработките по интернет страницата и маршрутите продължават като два от тях са почти завършени. Очакваме до края на следващата седмица всички маршрути да са готови за коментари и финална ревизия.