Икономика

Импулс за ИконоДЕИствие

Импулс за ИконодействиеПровеждане на интерактивен икономически форум с участие на български икономисти,гост-лектори, студенти и осъществяване на конферентна връзка с експерти на международно ниво. В рамките на два дни ще бъдат обсъдени теми, касаещи икономическите тенденции в България в контекста на световните икономически процеси (напр. икономическо неравенство; финансова криза). Конкретните теми ще бъдат предпоставка за дискусия между гост-лектори, представители на различни обществени сектори (бизнес, държава, гражданско общество) и различни възрасти. Събитието цели една нейерархична обстановка чрез презентации, работилници и други нестандартни форми, посредством които участниците ще имат възможност за ефективен диалог и обмяна на идеи.Водеща цел на събитието е представяне и обсъждане на предложение за създаване на професионална мрежа за икономисти, която ще бъде окончателно развита след осъществяването на форума. В дългосрочен план мрежата ще улеснява споделянето на икономическо знание и отдалеченото общуване (с помощта на интернет платформа, ежегодни срещи, конферентни обсъждания и др.) с идея за взаимна полза при намирането и прилагането на решения по конкретни въпроси. Допълнителна цел на проекта е и осъществяването на по-добра връзка с българите в чужбина, които се интересуват от икономическа проблематика.

Екип:

Добра Стефанова, Димитър Лилков, Емилия Шехтова, Лазар Лазаров, Мария Маврова, Десислава Пиркова, Татяна Василева, Младен Георгиев, Гаврил Петров, Димитър Вучев, Милена Желева, Йонко Чуклев, Кирил Радев, Марина Каменова

Седмични новини 1-12 Декември
Успешно провеждане на форума „Импулс за ИконоДЕИствие” на 17-18ти ноември. За снимки и повече информация погледнете фен-страницата и уеб-страницата на проекта. В момента екипът анализира резултатите от събитието и планира по-нататъшната си дейност в България, както и партньорството с мрежата на INET