Здравеопазване

Моят път в медицината

Проектът обхваща създаването на база данни с информация за възможностите и условията за специализация в България под формата на онлайн портал, който да бъде популяризиран чрез презентации в 6 медицински университета в страната. Като следващ етап ще бъде организирана еднодневна конференция в София с участието на студенти, представители на болници и специалисти..

Екип:

Нели Станева, Александър Кацарски, Маргарита Бориславова, Светлозар Цветанов, Радостин Радушев, Мария Колева, Пирин Маринов, Кристиана Маринова

Седмични новини 1-12 Декември
Организацията на ‘Моят път в медицината’ продължава с пълна сила. През изминалата седмица дискутирахме отдалечаване от конвенционалния формат на конференция по темата на проекта ни. Предложена беше идеята за неформални срещи, по-лесни за организиране, както и с повече потенциал за набиране на участници. След това развитие, нашата комисия изяви желание за преразглеждане на досегашния бюджет, с насоченост към организиране на неформални срещи със студенти и институции. Бяха проведени и срещи с евентуални партньорски организации. Интервютата продължават да се натрупват, затова и сега акцентът е върху дискусии как да бъде организиран нашият сайт. Изготвен бе детайлен график на задачите за всеки индивидуален член на комисията по здравеопазване.