Наука

Председатели

Наука

Теми

Минало, настояще и бъдеще на науката в България

В рамките на темата ще бъде направен един исторически преглед на постиженията на българската наука от миналото до наши дни. В тази връзка ще бъде разгледана и политиката на държавата по отношение на участието й във финансирането и подкрепата, която оказва. Също така ще бъдат откроени постиженията на наши родственици и зад граница в различни области.

Симулация на научен парк

В рамките на темата ще се дискутират какви биха били ползите от създаването на подобен парк в България. Също така ще се направи опит за анализ на това как се отразява дейността на подобни паркове в Европа. В тази връзка ще бъдат проследени политиката на българското правителство в тази посока и ще се бъде направена симулация на подобен парк от студенти и млади учени от различни области.

Лектори

Стоилко АпостоловМилен ГеоргиевРумен Ценов