Здравеопазване

Председатели

Здравеопазване

Теми

Електронно здравеопазване- лукс или необходимост?
Електронната здравна система обединява всички други здравни проекти като Е- рецепти, Е- здравни досиета, Е- здравна карта, Е- здравен портал, Болнични информационни системи, Телемедицина. Идеята за електронно здравеопазване започва да се обсъжда в България още през 2005 г. От тогава досега тя често е определяна като приоритетна, но липсата на средства отлага нейната реализация. Трудностите за реализирането на този проект идват най-вече от ниското ниво на компютърна грамотност на не малка част от медицинския персонал, необходимостта от промяна на нормативната уредба, непълната система от стандарти и кодове, недостатъчната и морално остаряла компютърна база, частичното и рядко ползване на Интернет. Електронната здравна карта, включваща електронни здравни досиета на пациентите неминуемо ще ускори работата на лекарите и фармацевтите, ще доведе до повече прозрачност в системата и възможност за следене на финансовите потоци, ще ограничи злоупотребите, и ще намали процента на неосигурените.
В редица европейски държави работят подобни инструменти, които ще бъдат дискутирани от комисията.

Спешна помощ- бързи, смели, сръчни?

Процесът на работа по обезпечаване на спешната и неотложната медицинска помощ на населението е комплексен и обединява няколко структури. От критично значение за работата на системата като цяло е добрата комуникация на изграждащите я структури.
Един от най-съществените проблеми е свързан с липсата на кадри. Лекарите в столичната Спешна помощ са с близо 100 по-малко от необходимото.  Това е най-непривлекателното място за работа в здравната система.

Комисията ще обсъди различните възможности за подобряване на услугите на спешна помощ.

Лектори