Журналистически екип

Координатори

Журналистически Екип

Роля

Обединени идеи за България дава шанс на млади, талантливи хора да се превъплътят в ролята на журналисти по време на цялата конференция, както и след нейното официално завършване. Тяхната задача ще бъде да следят развитието на дискусиите в останалите комисии и да отразяват видяното в статии, които ще бъдат публикувани на специално създаден за целта сайт. Журналистите ще информират за напредъка по реализирането на изготвените проекти и след края на мероприятието. В рамките на журналистическия екип ще бъде създадена и снимачна група, чиято цел ще бъде фотографирането и направата на видеоклипове по време на конференцията.

Темите на гостуващите лектори ще бъдат

  • Медиен тоталитаризъм и възможности за гражданско противодействие (Асен Величков)
  • Медийна етика (Камелия Иванова)

Лектори

Камелия ИвановаАсен Величков