Партньори

Е-мейлПечат

Съ-организатор и главен партньор на ОИБ за “Идеите – това сме ние” за втора поредна година е:

 

 

Инициативите на ФПББ, които имаме удоволствието да представим на форума са:

 Специална подкрепа за #идеите4 e осигурена и от:

   
 

 

 Медийни партньори на #идеите4 са:


 

 

Форумът нямаше да бъде възможен без приятелите ни от: