Журналистически екип

Координатори: Петър Георгиев, Невена Котарова

Лектори:

Кандидатстването за участие приключи на 31.07.2015г.