Екипи

ПечатКатегория: #Идеите4Е-мейл

  • Градска среда (“Между блоковете – ревитализация на третото пространство”)  
  • Журналистически екип (Медийно отразяване на “Идеите – това сме ние 4”)
  • Култура (“Популяризиране на съвременното българско изкуство. България и нейното място на културната карта на света”)
  • Иновации (“Дрон технологии: модерни приложения”) 
  • Образование (“Игровизация на учебния процес и алтернативни методи за представяне на учебно съдържание”)
  • Образование (със “Заедно в час”)
  • Околна среда (“Опазване на околната среда като средство за създаване на общности”)
  • Музика  (“Хора правят музика ; “)
  • Потенциалът на децата (“Малките хора – създатели на голямата промяна”)
  • Социални политики (“Хората с увреждания и възрастните – пълноценни личности в обществото”)
 
Открийте допълнителна информация за форума #идеите5участието в екипучастието в журналистическия екип, нашите лектори и ментори.