Често задавани въпроси (FAQ)

В тази секция сме събрали най-често задаваните въпроси относно форума “Идеите – това сме ние” (#идеите) и участието в него. Ако не откривате отговор на вашия въпрос, пишете ни на info@oib.bg.

1. Има ли такса за участие в #идеите? Ако да, какво покрива тя? Да, таксата за участие във форума “Идеите – това сме ние 6” е 20,00 лв. Таксата покрива:

  • 1 000 лв.  парична награда за екипа победител;
  • Директно място в акселератора на „Ринкър Център“ за социално предприемачество на един от екипите;
  • Много специални изненади и награди от нашите партньори;
  • Осигуряване на обяд и напитки за всеки участник в дните 2-4 септември;
  • Авторско обучение от СофтУни на тема „Приложение на дигиталните иновации в социалното предприемачество“;
  • Участие в работилници по „Проектен мениджмънт“, „Дигитален маркетинг“, „Финансиране за НПО“, “Умения за презентиране“, „Генериране и валидиране на идеи“, водени от експерти;
  • Тематични лекции от изявени специалисти във всеки екип;
  • Менторство от опитни социални предприемачи;
  • Контакти с повече от 100 млади, инициативни българи, с разнообразен профил и предпримаческо мислене;
  • Възможност за създаване на свой собствен проект за социален бизнес.

2. Не живея в град София, но имам желание да участвам във #идеите. Обединени идеи за България
осигурява ли престой в столицата 
за дните на форума? Да, всички участници, които нямат възможност да се настанят при роднини и приятели, ще бъдат настанени или в хотел близо до мястото на форума (благодарение на партньорите ни от фондация “BCause”), или при организатори от “Обединени идеи за България”.

3. Аз съм студент/ка в чужбина. Ще мога ли въпреки това да се кандидатирам за участие във #идеите? Да, българи, следващи в чужбина, са добре дошли на форума! За тях важат същите условия, които и за всички други участници. Опитът на членовете на Обединени идеи за България доказва, че проекти и инициативи могат да бъдат осъществени дори дистанционно, когато българи в страната и чужбина си сътрудничат активно. Над 70% от всички представители на ОИБ следват в чужбина.

4. През идния зимен семестър ще се включа в образователната програма Еразъм. Ще мога ли при това условие да се кандидатирам за участие във форум? Да! Важно условие за участието във форума е готовността да се участва и в активното реализиране на проектите, които всеки екип ще развие по време на събитието. Стига тази готовност да е налична, няма никакъв проблем пред участието ти.

5. Току-що завърших следването си. Ще мога ли да се кандидатирам за участие в #идеите? Да! Важно условие за участието във форума е готовността да се участва и в активното реализиране на проектите, които всеки екип ще изготви по време на събитието. Дори и заетите на пълен работен ден могат да намерят време, което да посветят на дадена кауза или социално-предприемачески проект.

6. Току-що завърших 12-ти клас, но вече съм приет/а да следвам в университет. Ще мога ли да се кандидатирам за участие във #идеите? Да, при висока лична мотивация и изявено желание да се работи наравно със студентите в по-горен курс на обучение и новозавършилите училище са добре дошли.

7. В момента съм ученик/чка в 11-ти или по-долен клас. Мога ли въпреки това да се кандидатирам за участие в #идеите? Участието на ученици (9-12ти клас) е напълно възможно, но ако сте непълнолетни трябва да ни предоставите позволение от родителите си, което упълномощава ваш пълнолетен приятел да ви придружи. 

8.  Бих искал/а да участвам в #идеите, но няма да имам тази възможност през септември месец. Възможно ли е да се включа дистанционно и да помагам на избраната от мен комисия при изготвяне и осъществяване на проекта? Подпомагането на проектите, изготвени по време на форума, ще зависи от специфичния им характер. Участието в изготвянето на проектите не би било възможно дистанционно, но подкрепа при реализирането им ще бъде приветствана. Организацията “Обединени идеи за България” е отворена и за прием на нови членове, които искат да участват в осъществяването и на други проекти и събития. При желание да се включите в екипа ни, се свържете с нас на info@oib.bg.

9.  При описанието на форума е упоменато, че участниците трябва да реализират изготвените проекти в месеците след края на събитието. По това време ще бъда в чужбина. Какво означава това за евентуалното ми участие? Следването в чужбина не е пречка нито за участието в #идеите, нито за осъществяването на проектите след нея. Опитът на членовете на Обединени идеи за България доказва, че инициативите могат да бъдат реализирани дори дистанционно, когато българи в страната и чужбина си сътрудничат активно.

10. “Обединени идеи за България” ще спонсорира ли осъществяването на изготвените по време на #идеите проекти? Организацията няма възможност да подпомага отделните проекти финансово, но ще съдейства на участниците с лични контакти, реклама и опит. Намирането на финансиране също е част от предизвикателствата, пред които всеки (социален) предприемач трябва да се изправи.

11. Няма да мога да присъствам на #идеите в София през всичките 4 дни. Мога ли въпреки това да се кандидатирам и да остана само в удобния за мен период? Участието в изготвянето на проектите не би било възможно дистанционно, но подкрепа при реализирането им ще бъде приветствана. Ако се намирате в описаната ситуация, моля, пишете ни на адрес info@oib.bg, за да обсъдим възможностите за включване в инициативата.