Ментори и работилници


По време на форума “Идеите – това сме ние 3” за нашите участници бяха проведени следните работилници:

  • Продажби – Фондация “Помощ за благотворителността в България”
  • Основи на уеб дизайна – Мусала софт
  • Мултиплициране на проект. Социално предприемачество и творчески подход към решаване на проблеми – Мрежа “Хлебни къщи”
  • Реализиране на проекти: рецепти за мотивация – Фондация “Екоцентрик”
  • Стратегическо планиране – Фондация “Заедно в час”
  • Предприемачество – Любо Янчев от Melissa Climate
  • Проектен мениджмънт – Сдружение “Обединени идеи за България”