Социални политики

Теми: Интегриране на бежанци в обществото; Втори шанс за интеграция на сираци

Председатели: Ива Цолова (AIESEC ТУ), Христо Христов (AIESEC ТУ, КОД за успех)

Лектори: Слави Михайлов (Национално сдружение на сираците в България)

Интегриране на бежанци в обществото

Никой от нас не може да разбере напълно живота на един бежанец, докато самият той не премине по този тежък път, изпълнен с безброй неизвестни, страхове и емоционална болка от раздялата с близки хора. От мирни протести срещу управляващата партия и държавния глава на Сирия Башар Асад, ситуацията в страна ескалира до гражданска война и използване на химическо оръжие срещу цивилни през 2013. Всичко това кара хиляди сирийци да напуснат родната си страна, оставяйки след себе си дом, кариера и приятели, за да открият по сигурно място за живот и убежище за себе си и семействата си.

Пристигайки в България, те имат правото да кандидатстват и получат бежански или хуманитарен статут и да разполагат с почти всички права на един български гражданин. Но получавайки такъв статут, те трябва да излязат от центровете за настаняване и да намерят квартира и работно място. Те нямат познати и приятели в страната ни, повечето не знаят български и дори английски език, не знаят правата си и стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат сигурност и самостоятелност тук. Независимо дали сме български или чуждестранни граждани, установяването на ново място е труден процес, който изисква известна доза подкрепа.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

Как може да се използват ресурса на центровете за настаняване, държавната агенция за бежанците, за да могат да се представят достатъчно възможности за реализация и временно/постоянно остановяване на бежанците?
Как може да се засили информираността на бежанците за техните права и възможности за работа?
Как да се стимулира толерантността на българите?
Как да се стимулира образователния процес в центровете за настаняване?

Примерни проекти:

  • Център за кариерно ориентиране
  • Информационен център
  • Посещение на външни лектори в центровете за настаняване
  • Кампании, показващи техните лица и истории

Втори шанс за интеграция на сираци

В България годишно се раждат около 60 хил. или малко повече бебета, като близо 900 новородени остават без дом и семейство и биват настанени в домове за деца лишени от родителска грижа. Към настоящия момент броя на децата в подобни домове е приблизително 4 300 и от тях 50% са с български произход.

Институционализиране, липса на семеен уют и буквално осакатено детство – това е реалността за много от децата, останали сираци у нас. Навършвайки пълнолетие, те са принудени да напуснат единственото, което досега им е давало някаква сигурност и опора – дома, в който са били отгледани, а без семейна подкрепа и с приятели, които са в същата тежка ситуация, тези млади хора се оказват изправени пред изключително трудната задача да намерят своя път в живота и да се интегрират в обществото. Но обикновено са сами, а няма кой да им помогне.

Въпросите, на които бихме искали да намерим отговор:

Как да подпомогнем и стимулираме намирането на реализация за деца лишени от родителска грижа?
Как да помогнем за информираността им относно всички възможности, които могат да открият, излизайки от домовете?

Примерни проекти:

  • Обучения в търсени на пазара на труда професии
  • Предоставяне на достъп до изкуство
  • Запознаване с възможностите на предприемачеството