Околна среда

Теми: Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще

Председатели: Смилен Хаджикостов (“Хъшове”-Берлин), Сузане Караманова

Лектори: Стоян Лаловски (Горичка.бг)

Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество

Твърдението, че бизнесът трябва да се стреми към „по-зелено“ съществуване не е актуално от вчера или днес. Сегашната формула за фирмено управление често изключва фактора „околна среда“, което води до нейната деградация.

За да бъде прекъсната тази тенденция, компаниите стимулират нов начин на мислене и постепенно въвеждат различни промени в работната среда – от използване на машини за вода, керамични чаши в офиса, рециклиране на използваната хартия до създаване на умни продукти и използване на възобновяеми източници и разработване на устойчиви бизнес стратегии. Нашата цел е да обърнем поглед както към фирмените практики, така и към индивидуалното екосъобразно поведение на работното място.


Въпроси, на които искаме да отговорим:

Как да се ангажира бизнесът с екологичните проблеми?
Как може грижата за околната среда да бъде използвана като предимство пред конкурентни фирми на пазара?
Как може да се стимулира устойчиво развитие в рамките на една компания?

Практики и примерни проекти в тази сфера:

Програма за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, изграждане на зелен склад и програма Зелен офис, дарителска програма, насочена към зелени проекти на компанията “Загорка” (резултати: 95% от хартията се рециклира, както и 80% от останалите отпадъци; практикуване на споделено пътуване; напояване от собствен водоизточник.

Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще

Замърсяването е един от най-големите глобални убийци, виновен за смъртта на над 100млн. души, което може да се сравни със заболявания като малария и ХИВ. За съжаление, практики като изключване на използвани ел.уреди, рециклиране, използване на половин казанче и тн. се обезсмислят с нарастващата консумация на обществото. Имайки предвид огромното влияние на технологиите в ежедневието на човек обаче, използването на нейните физически и виртуални възможности за решаването на проблема със замърсяването във всичките му форми е ключов момент за привлечането публичното внимание и инициирането на промяна в мисленето и третирането на околната среда от страна на масовия потребител. Атакуването на проблема може да бъде на продуктово ниво чрез по- умен дизайн, на дигитално – чрез онлайн платформи и приложения, или образователно – чрез изграждане на еко съзнание и поведение.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

Как технологиите могат да помогнат за ограничаване на екологичното замърсяране?
Как можем да създадем константа връзка между дигиталното пространство и околната среда, която да достигне до по-обширен кръг от хора?

Практики и примерни проекти в тази сфера:

“Reuse-a-Shoe” програма на Nike за използване на употребявани спортни обувки за високо качествени настилки, за кортови писти и т.н.;
многобройните онлайн кампании на водещи природозащитни организации като Greenpeace, WWF и др;
мобилни приложения за следене на домашното рециклиране на отпадъци или намаляването на енергийната употреба у дома.