Образование (със “Заедно в час”)

Теми: Управленски умения в училищата; Изграждане на обща визия за образованието от всички заинтересовани страни

Председатели: Ивелина Пашова (Заедно в час), Жаклин Мисирян (Заедно в час)

Лектори: Давид Джамбазов (режисьор, Tanuki Films)

с подкрепата на

 

 


Изграждане на обща визия за образованието от всички заинтересовани страни

В последните години се усеща все по-силна енергия за подобряване на качеството на образованието в България. Има множество инициативи, организации и личности, които работят усилено в тази посока. Вярваме, че синергията между усилията на всички страни би дала много по-значим и устойчив резултат, от който децата в България имат нужда.

Как да използваме тази синергия в българското образование, за да имаме обща споделена визия за това какво искаме да постигнем и план как да го постигнем? За това има нужда от открито говорене и целенасочени действия, които да доведат до формулирането на вдъхновяващи за всички визия и план за действие. В момента обаче комуникацията между заинтересованите страни често не е достатъчно ефективна. Нещо повече – има заинтересовани страни, които изобщо не са включени в този диалог. Ето защо смятаме, че има нужда от пространство за среща на различните идеи и изграждане на обща визия за образованието, което искаме да имат нашите деца.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

  • Как и кой може да предизвика този диалог?
  • Кой трябва да осигури активното участие на всички заинтересовани страни в един равноправен диалог?
  • Как може да се провежда?
  • Как можем да изградим споделена визия, която да бъде реализирана след това?

Управленски умения в училищата

Училището може да бъде двигател на позитивна промяна за цялата общност, в която се намира. То до голяма степен формира нагласите, ценностите и връзките между членовете на общността и определя какви са бъдещите граждани, гласоподаватели, служители, предприемачи, родители… А ключовите фигури, които определят посоката на развитие на едно училище, а оттам и на общносттта, са мениджърският екип на училището – директори и зам.директори.

От тях зависи да: изградят споделена визия за постиженията, нагласите и достъпа до възможности, които да имат учениците формират сплотен екип, който работи воден от общи ценности и цели създадат култура за взимане на решения, базирани на данни, за може учениците устойчиво да напредват управляват и привличат ресурси ефективно и креативно да подкрепят и вдъхновяват учителите, родителите, учениците и другите членове на общността да работят упорито за постигането на визията на училището.

В същото време, мениджърските екипи на училищата често са затрупани от редица административни задължения и рядко получават подкрепа, свързана с изброените по-горе отговорности. За да имаме училища, които независимо от контекста си успяват да изведат учениците си на добра житейска траектория, изключително важно е да търсим начини, по които да подкрепяме мениджърските им екипи да бъдат ефективни лидери на училищната общност.

Въпроси, на които искаме да отговорим:

  • Кои са компетентостите, които правят един директор ефективен?
  • Как могат да се развиват тези компетентности?
  • Кой може да осигурява тази подкрепа и да нейната устойчивост?
  • По какъв начин може да се промени системата за избор на директори?
  • Как можем да подкрепим мениджърските екипи в училищата да бъдат ефективни лидери, за да осигуряват училищата ни качествено образование за всяко дете?