Наука и технологии

Теми: Науката и бизнеса в България: от „It’s Complicated” към „In a Relationship”; Социалният потенциал на новите технологии

Председатели: Антон Стойчев (Общество), Габриела Манолова (ОИБ)

Лектори: Петър и Росен Теодосиеви (Наука.бг)

Науката и бизнеса в България: от „It’s Complicated” към „In a Relationship”

България е на последно място в Европа по коефициент за иновации, сочи последният Сравнителен анализ на Съюза за иновации, изготвен от Европейската комисия. Не само останалите страни-членки на ЕС са ни изпреварили значително в развитието си, но и съседките ни от Македония, Сърбия и Турция имат предимство, що се отнася до реализирането на научно-изследователска и развойна дейност.

Една от основните причини за тази обезкуражителна статистика е липсата на качествено взаимодействие между науката и бизнеса в България и ниския проектен потенциал на самия бизнес. Оказва се, че по-малко от 4 % от фирмите у нас имат заделен бюджет за научни изследвания и иновации в собствената си сфера, а близо 80 % дори не проявяват интерес към съвместна работа с академици.

Академиците, от друга страна, имат желание да си сътрудничат с бизнеса и разпознават полезността на подобен тип взаимоотношения, както за развитието на икономиката на страната, така и за изграждането на по-голям научен престиж. На тях обаче често им липсват пазарното мислене и специфичните меки умения, чрез които да намерят общ език с бизнеса.

Примерни проекти

  • изготвянето на професионален информационен портал с фокус върху научната сфера, който да улесни комуникацията между науката и частния сектор;
  • организацията на работилници за изграждане на базисни бизнес умения у учените;
  • провеждането на събития, целящи да засилят мрежуването между двете страни в неформален контекст.

Социалният потенциал на новите технологии

Технологията позволява бърза и обективна анализа на голямо количество информация и скоростна реакция според резултата. Нещо иначе непостижимо за сам човек или дори цяла общност. Във всяка пазарна сфера технологичните добавки са припознати и включени в работния процес. В производството, организацията или самият краен продукт е ново технологично улеснение. Защо е така широко разпространен феномен в бизнеса, а не усещаме присъствието му, когато сме в ролята си на граждани? Тогава, когато се опитваме да комуникираме с държавата или помежду си в квартала, района, града? Технологията може да ни помага да се разбираме и координираме по-добре като хора. Как да вкараме технология в ежедневието ни като граждани или съседи? Как да се улесни комуникацията между нас като хора или като граждани и публичните органи?

Примерни проекти:

  • Създаване на мобилно приложение за подаване на сигнали за неправилно паркирали коли/опасни улични участъци/ дупки по пътищата и подобни;
  • App/сайт, който чрез елементи на геймификация стимулира хората да почистват в района до тях, да помогнат на съсед в нужда.