Култура

Теми: Dance Priority – тласък за развитие на танцовото изкуство в България; Късометражно кино

Председатели: Екатерина Стоянова (Lira Dance), Светлозар Цветанов (ОИБ)/

Лектори: Петър Илиев (Iliev Dance Art)

Dance Priority – тласък за развитие на танцовото изкуство в България

Танцът като „най-заразителното“ от всички изкуства (Лев Н. Толстой) успява да разкрие най-дълбоки човешки преживявания, въвличайки зрителя и спомагайки за изграждането на любознателно и отворено към културата общество. В България обаче танцовото изкуство все още среща сериозни пречки в своето развитие. Независимите танцови организации – без оглед на това дали се занимават с народно творчество или съвременни форми на сценично изкуство – често изпадат в тежки финансови затруднения, а интересът на публиката към танца сякаш все още остава инертен.

Защо трябва да се подпомогне танцовото изкуството?

Чрез танцовото изкуство се запазват традициите, създава се културно осъзнато общество, ангажирано към развитие на българското сценично изкуство и творческо дълголетие. Същевременно с това танцът спомага за изграждане на стабилна двигателна култура и укрепване на здравето, учи младите хора на самодисциплина и отговорност, като с това способства за тяхното личностно израстване.

Примерни проекти

  • Работа с цел изграждане на партньорства с бизнеса и подтикване на частни фирми към подпомагане на различни сценични изяви чрез спонсорство;
  • кооперация с училища и преподаватели по физкултура за развитие на интереса към танцовото изкуство сред децата;
  • търсене на иновативни начини за лансиране на изкуството (напр. чрез flashmobs, фестивали и репетиции на открито).


Късометражно кино

Късометражното кино е вълнуваща форма на изразяване. В него има голяма свобода в кинематографските похвати и често впечатляващите ефекти се постигат с голяма доза иновативност. Притиснати от времето, режисьорите създават свят на емоции, изразяващи много повече от изречените думи. В България се прави късометражно кино, но то остава скрито за широката публика в сянката на големите кино продукции. Финансите също се оказват препятствие, но това не е изненада. Нашата страна има потенциал за развитие в тази насока, поради което е добре да се помисли за проекти, които да популяризират възможностите за създаване на късометражно кино в България.

Въпроси:

  • Как да популяризираме български късометражни фимови продукция в страната и в чужбина?
  • Кои са иновативните начини за финансиране на късометражно кино и как повече български режисьори да стигнат до тях?

Примерни проекти

  • организиране на фестивал/ден на българското късометражно кино;
  • свързване с центрове на българските общности в чужбина (пр. културни институти, посолства, студентски дружества и т.н.), чрез които да се разпространява българско късометражно кино извън България;
  • обучителни семинари за възможностите и добрите практики при crowd-funding за родни дейци в сферата на късометражното кино.