Градска среда

Теми: Умният град; Спирките на градския транспорт – удобни, полезни, красиви!

Председатели: Пламен Апостолов, Юлия Иванова

Лектори: Делчо Делчев (Трансформатори), Миглена Кузманова (ЕСРИ България)

Умният град, Технологичният град или с една дума „Техноград“

Според различните източници около 1/3 от населението, ползващо мобилни услуги, има смарт телефон. До 2020 г. се очаква над половината от абонатите на мобилните оператори да имат „умен“ телефон. В същото време градовете стават все по-технологични – електронно управление на трафика, чрез GPS ни се съобщава кога ще пристигне следващият автобус, отбелязваме се в социалните мрежи на някое хубаво за нас място, преглеждаме различни слоеве на карти с помощта на ГИС /географска информационна система/ и т.н.

Подобен род съвременни технологични предизвикателства ще са на фокус в екипа по градска среда, като основната посока, в която участниците ще трябва да мислят, е как новите технологии могат да влияят при създаването на качествена и лесна за ориентиране градска среда?

Примерни проекти:

  • Създаване на мобилно приложение за ориентация в града
  • Оптимизиране на вече съществуващи електронни платформи за навигация.


Спирките на градския транспорт – удобни, полезни, красиви!?

Навън вали, а аз закъснявам за лекции. Тичам под дъжда, за да се подслоня под навеса на спирката, но се оказва, че той тече и е пълно с хора с отворени чадъри. Няма къде да се скрия, затова и аз не затварям моя. На спирката няма и седалки… Затова пък има няколко неприлични графита и дебел слой напластени скъсани плакати на нощни заведния.

Позната гледка, нали? При положение, че ежедневно автобусните спирки биват използвани от огромна част от населението на столицата, то облагородяването и превръщането им в едно по-практично и удобно място със сигурност значително би подобрило градската среда в София. Но и във всеки друг град в България.

Примерни проекти:

  • Обновяване на съществуващите спирки: чрез красиви графити, детски рисунки, информационни табели, оформяне на специални места за реклама, ефекти.
  • Дизайн на нови спирки: с навес, добре предпазващ от валежи; с пейки с достатъчен брой места за сядане; с указателни табели с актуална и разбираема информация; с информационни табели и карта на София; със специални места за реклама.Тематични спирки: култура, литература.
  • Изграждане на цялостен облик на спирките по даден маршрут / в даден квартал / по даден булевард или разделени по друг признак.
  • Кампания за „осиновяване“ на спирки от фирми – рекламодатели, които да обновят спирките със своя бранд.
  • Направа и монтаж на пейки по спирките.