Екипи

Градска среда /Умният град; Спирките на градския транспорт – удобни, полезни, красиви!?/

Журналистически екип /Медийно отразяване на “Идеите – това сме ние 3″/

Икономика /Икономика на споделянето – новата реалност; Подобряване на нивото на финансова грамотност/

Култура /Dance Priority – тласък за развитие на танцовото изкуство в България; Късометражно кино/

Наука и технологии /Дупката между науката и бизнеса в България; Социалният потенциал на новите технологии/

Образование със “Заедно в час” /Управленски умения в училищата; Изграждане на обща визия за образованието от всички заинтересовани страни/


Образование
 /Дигитални иновации в образованието; Преход от образование към заетост/

Околна среда /Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще/

Право /Проблемът с липсата на практика; Възможности за правна закрила/

Социални политики /Интегриране на бежанци в обществото; Втори шанс за интеграция на сираци/