Социални политики

za grupiteТема: “Активно включване на глухите хора в обществото”

Модератори: Димитър Димитров (Move.bg), Ашод Дерандонян (Заслушай се)

Лектори:

РЕГИСТРАЦИЯ