Екипи

 • Идентичност - Идеите 6Градска среда

  ТЕМА: “Излез в офиса! (Споделени работни пространства на открито)”
 • Журналистически екип

  Отразяване на Идеите 6
 • Култура и изкуство

  ТЕМА: “Културното богатство – еволюция на седемте изкуства”
 • Активен живот

  ТЕМА: “Спортни навици или мързеланство – изграждане на мотивация и постоянство”
 • Околна среда

  ТЕМА: “Дигиталният свят като средство за промотиране на зелено предприемачество и устойчивост в България”
 • Туризъм

  ТЕМА: “Липса на интерактивност в сферата на туризма”
 • Социални политики

   ТЕМА: “Активно включване на глухите хора в обществото”
 • Дигитални иновации

  ТЕМА: “Дигитална САМоорганизация на общността”
 • Образование

  ТЕМА: “Уменията на 21 век – как да ги включим ефективно в образованието?”

 

РЕГИСТРАЦИЯ