ПраВодач

Категория: Проекти

Проектът се фокусира върху неформално обучение с основна цел развиване на правната култура на ученици в 11. и 12. клас, като обучението ще бъде провеждано от студенти по право за ученици. Планът е пилотната част да се реализира в едно централно софийско училище, като целта е да се разработи модел, който след това да бъде оценен и приложен и за останалите учебни заведения в България. ПраВодач във фейсбук, уебсайт на Праводач.

Актуални новини към 30.11.2013

“”Проведохме 2-рото посещение в 73-СОУ в 10, 11 и 12 клас. Презентациита бяха на тема “Основни конституционни понтия”. Проведохме алтернативни игри с учениците свързани с темата. Изяснихме какво означава разделение на властите, кои са те, кой изпълнява тяхните функции, какво е демокрация, парламентаризъм, суверенитет, държавно устройство и държавно управление, правителство, парламент и други. А най-активните получиха по една Конституция. С гордост заявяваме, че около 300 ученици се чувстват по-уверени в познанията си за Конституцията и голяма част от тях нямат търпения да продължим със запознанството им с правото. Друго: стартирахме сайта и започнахме да го пълним: Праводачhttp://pravodach.com/. Вече и официалното ни лого е готово и качено на сайта. Имаме си и gmail: pravodach@gmail.com както и Twitter: @pravodach. От издателство Сиби ни бяха осигурени безвъзмездно химикалки и 100 Конституции, с които работим по време на презентациите. Имахме среща и с Мартин Иванов който ни покани на следващата среща на Президента от поредицата “”Гражданите имат думата””. Получаваме и съобщения от непознати студенти по право и дори практикуващи юристи, които безвъзмездно искат да се включат в проекта. Вече имаме отразявания и в медиите.”