По пътя на занаятите

Екипът планира създаване на връзка между български занаятчии и чуждестранен пазар с цел навлизане на бизнес мисленето в тази област чрез практическа демонстрация на пазарния потенциал на такива продукти. Стремежът е да се стимулира предприемачеството сред младите занаятчии чрез разпространение на техните продукти. Запазването на културното наследство на България и популяризирането на културата на България в Европа са сред допълнителните цели, които си поставя екипът чрез своя проект.

Актуални новнини към 15.10.2013

“Продължаваме да разработваме връзката с българските занаятчии и набирането на продукцията, като чакаме отговори и мнения от тях. В същото време направихме кратки проучвания в Берлин и Лондон спрямо интереса към определени продукти, като се опитваме да намерим неща, които да са функционални, а не само интересни. Изготвяме и идеята на уебсайта.”