Подпомагане на малките и средни земеделски производители

Категория: Проекти

След внимателно разглеждане на основните проблеми в сектора на селското стопанство в България, екипът взе решение да създаде и разпространи кратки практични наръчници за малките и средни български земеделци с необходимите данъчно-правни насоки, както и маркетингови стратегии, които да улеснят реалния достъп на малките производители до по-широк пазар от потребители.

Паралелно с това, част от екипа ще разработва карта с местата на територията на България, където могат да се закупят селскостопански продукти директно от производителя. Идеята е всеки пътуващ из страната – независимо българин или чужденец – да може лесно да си закупи пресни плодове, зеленчуци и други продукти, допринасяйки чрез това зареждащо изживяване за развитието на родното производство.

Актуални новини към 01.10.2013

Екипът проведе няколко срещи, една от които беше с основателката на Farmhopping, с цел да конкретизира действията, чрез които най-ефективно да реализира целите си, а именно – популяризиране на млади земеделски производители от България, подпомагане успешното развитие на бизнеса им, увеличаване на възможностите за реализация на продукцията им.

Разгледани бяха документи, които са необходими за изготвяне на плануваните наръчници – следва да се отсее най-полезната информация, от която да се сформира съдържанието на книжките. Екипът разпредели задачите помежду си, работи по тях, като обсъжда веднъж седмично развитието на проекта.