По(д)лезно

Идеята на проекта е чрез намеса в дизайна на подлезите да се повиши качеството на средата в тях и да се подпомогне използването им от гражданите. Начинът за постигане на целта е не просто чрез ремонтиране на избраните подлези, но и чрез общо преосмисляне на начина на изграждане и ползване на пространството (например като място за творчески изяви, информация, арт инсталации и други). Проектът се състои от няколко основни етапа: проучване състоянието и нуждите на софийските подлези, обновяване на 1 от тях и оценка на резултатите, като тенденцията е този проект да се превърне в пилотен за развитието на по-мащабна кампания за безопасни, удобни и красиви подлези.

Актуални новини към 30.11.2013

“Веднага след доброто представяне на ПОдЛЕЗНО в предаването на Боян Бенев n3DeliaX3 по БНТ, екипът се срещна с представители на дирекция “”Предвенция, интеграция, спорт и туризъм”” към Столична община. Презентацията мина повече от успешно като бяха обсъдени основните въпроси за физическото реализиране на проекта. ПОдЛЕЗНО благодари на Г-жа Ирена Димитрова и нейния екип за подкрепата, предложените съвети и изключително бързата реакция. Още на следващия ден бе получен отговор от Г-н Любомир Хростов – заместник-кмет по направление “”Транспорт и транспортни комуникации””, който предостави избрания подлез на Цариградско шосе за инициативата. ПОдЛЕЗНО може да се похвали и с първата си по-сериозно финансова помощ от на Г-н Александър Георгиев – представител на SebaKMT към Megger Group, като предоставените средства ще бъдат използвани за популяризиране на проекта, презентирането му пред съответните институции и тестване на конкретните идеи на екипа.