Научен контакт

Вакуумът в научната сфера и незаинтересоваността на младите към научната работа и потенциалното развитие в тази сфера до голяма степен са обусловени от липсата на контакт между студентите-медици и техните потенциални ментори, както и от недостатъчната информираност и на двете групи за това как да си сътрудничат. С проекта си екип „Здравеопазване” цели да организира среща между тях с цел изграждане на контакт и начало на сътрудничество. Предстои да видим, дали екипът ще продължи страхотната традиция от първото издание на “Идеите-това сме ние”, по време на което бе създадена платформата “Моят път в медицината“.

Актуални новини към 15.10.2013г.

“Срещите не спират – на регулярната вече сбирка взехме решение да подготвим анкетите и фейсбук страница на проекта. Текстът на анкетата вече е готов, а страницата ще бъде пусната в публичното пространство след доизкусуряване на дизайна. Очакваме до един месец да имаме конкретни резултати относно мнението на студентите по въпроса.”