“Истории в табелки: София”

Изграждане на система от информационни табели, свързани с имената на улици, важни, интересни от културно-историческа гледна точка места, личности и други обекти. По този начин ще се постигне връзка на гражданите и туристите с по – слабо познатата културна среда в града. Табелите ще представляват съчетание от текст на български и английски език и графично изображение. Ще съдържат разнообразна историческа информация, както интересни факти, куриозни случки свързани с личността, местността или събитието. В допълнение ще бъдат включени авторско творчество: стихове, текстове, изображения, афоризми и други елементи, които да направят предаването на тази информация интересно и забавно за зрителите.