“Идеите – това сме ние 3″елено издание

Еколозите от екип „Околна среда“ призоваха за един по-зелен форум догодина – без пластмасови бутилки или големи торби с боклук . Конкретните им идеи включват разделно събиране на отпадъците, придвижване с колела вместо коли и използване на собствени порцеланови чаши. Проектът беше посрещнат с одобрение от организаторите от „Обединени идеи за България“, които обещаха догодина да положат повече грижи за околната среда.

Актуални новини към 01.10.2013

Ясно дефинирахме идеята за идното издание и озеленяването на форума, като разпределихме необходимите задачи по членове. Започнахме проучване на евентуални партньори и изготвяне на правилата на еко играта, която ще се проведе.