Право

ЖивкоЖивко Желязков и Рени Христова ще бъдат координатори на екипа по право в “Идеите-това сме ние 2”. Сред лекторите ще бъде проф. Огнян Герджиков. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Висшето юридическо образование в българските университети – проблеми и методи за повишаване на качеството му

В последните няколко години с все по-големия контакт между България и чужбина стана ясно, че българската образователна система е концентрирана върху теоретична подготовка. Това, за съжаление, важи изключително много по отношение на юридическото образование. Разработването на проект, който да е фокусиран върху студентите и да им предостави повече възможности за практическо обучение и развитие би могъл да има изключително голям ефект върху качеството на самото им образование и бъдещата им кариера.

Анализ на правната култура на българите – причини, последици и методи за развиването й

Тази тема е изключително важна за развитието на гражданското общество в България. В последно време много активни млади българи вложиха доста усилия и създадоха различни инициативи, които се насочват точно към този основен проблем. Начините за въздействие върху обществото варират в зависимост от целта. Важно е да се направи опит за анализ на техните резултати, за да може да се даде възможност за по-нататъшно развитие на проекти в тази област.

Рени

Въпреки че темата е отделна от по-горната, трябва да отбележим, че двете са в непрекъсната връзка една с друга. Причината е, че често проблемите на висшето юридическо образование и ниската правна култура на българите са взаимосвързани и бъдещият проект на комисията ще цели да предложи решение и на двата проблема. Пример за такъв проект би бил създаването на студентска клиника, която да даде възможност на студентите да предоставят
безплатни правни съвети на свои състуденти, но и на други заинтересовани граждани, като по този начин подпомагат самите студенти, а и развиват своите умения и знания. Разбира се, този пример е напълно незадължаващ, а само насочващ. Очакваме с нетърпение вашите проектни предложения.