Околна среда

Яна Дончева и Христина Банчева ще бъдат координатори на екипа по околна среда в “Идеите-това сме ние 2”. Сред лекторите ще бъдат Стоян Фълджийски, Time Foundation, Веселин Дробенов от Регионален екологичен център и Рашид Рашид от Асоциация за устойчива градска среда. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Устойчиво развитие в дома – как да направим ежедневието си по-устойчиво и екосъобразно или лесни стъпки към по-„зелен” дом

В последните близо 30 години в света започват да се формират тенденции за устойчиво развитие, които се свързват най-вече с три главни аспекта – екологичен, социален и икономически. Това са мащабни и глобални тенденции, обхващащи големи територии, държави и население. Но за да бъде успешно всяко едно начинание в тази област всеки един от нас трябва да бъде поне малко ангажиран с това да създава по-устойчива среда около себе си. Създаването на по-екосъобразен дом е нещо, което е постижимо и с не до там трудни стъпки може да бъде постигнато. Проекти по тази тема могат да се свързват най-вече с осъществяването на информационни кампании, обучения и уъркшопи на тема „устойчив дом” и това как да създадем домашна атмосфера, без лишения, която да бъде по-толерантна към ресурсите на околната среда и към всеки обитател на дома.

Устойчиво развитие в училища и университети – какво общо има образованието с устойчивото развитие и важни ли са образователните институции за неговото постигане

Специално внимание на образованието за постигане на устойчиво развитие е отделено още през 1992 година в Програмата за действие за устойчиво развитие на планетата „Дневен ред 21”. Значението му по-късно е подчертано и в Декларацията от Йоханесбург, а като важно средство в тази връзка Общото събрание на ООН обявява „Декада на образованието за устойчиво развитие (2005-2014)“. За съжаление българското училище все още не предлага достатъчно знания за опазване на околната среда и за ролята на всички социални и икономически групи в постигането на устойчиво развитие. Темата се смята за специфична и е отделена като специалност в някои висши учебни заведения. Отговорността на всеки към природата и обществото, обаче, не бива да е обект на специализирано образование, а напротив, да бъде най-широко популяризирана и да достигне до повече хора. Образователните институции са изключително подходящи за това и биха могли да използват като инструмент не само класическия начин на преподаване, но и методи на неформалното и информалното обучение. Устойчивият начин на живот трябва да е видим, разбираем и достъпен за всеки. В колко училища и университети сте виждали например казанчета с два режима на работа за пестене на вода, лампи със слънчеви батерии и компостер на двора или просто работеща система за разделно събиране на отпадъци? Това са бегли идеи за това какво е устойчиво развитие в училище/университета.