Наука

Недялко Недялков и Любомир Янчев ще бъдат координатори на екипа по наука и технологии в “Идеите-това сме ние 2”. Сред лекторите ще бъдат Любов Костова, директор на “Британски съвет България” и глобален мениджър на Британски съвет за FameLab, и Едуард Димитров от 3D Web Design, Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Разпространяване на природните и приложните науки сред младежта

В днешно време се търсят все повече и повече специалисти по точни науки като химия, физика, информатика, математика, а липсата на инженери в локален и глобален план също е висока. За жалост към момента кадрите са малко и гладът на „пазара“ не може да бъде заситен, което оказва особено негативно влияние и на малки икономики като българската. Намирането на начини за повишаване на интереса към тези сфери на науката и професионалното развитие, особено сред учениците, е предизвикателство, пред което обществото ни е изправено. Дискусията в екипа задължително трябва да засегна възможната роля в решаването на този проблем на частния сектор, неправителствените организации и някои официални образователни институции.

Възможен проект: Изграждане на социална мрежа за ученици и социално отговорни учени, където младите да могат да получават и обменят информация за дадена тема, което би включвало кръжоци, лаборатории, календар със състезания и други. Организирането на кратки училищни „лекции“ на опитни учени пред голяма група ученици (не само един или два класа), на които те за 10-15 минути да запалят възможно най-много млади хора по дадената наука.

Интернет пазарите и имплементацията им в мобилните приложения

Ясно е в 21-ви век че интернет-пазаруването започва да измества реалното. Темата е нашумяла и все повече магазини търсят интересен и иновативен начин за направа и развитието на online продажбите. Хубавото на тази тема е, че много хора са запознати с нея, лектори от Телерик, SAP, МусалаСофт ще бъдат подходящи за екипа. Информацията, която може да се намери е в огромно количество и ни дава възможност да лавираме с въпросите и целта на проекта.

Като проекти може да се развива отново не само сравнение на вече съществуващи пазари като ebay, APPstore и GooglePlay, но и направата на прототип на по-различен и функционален online-shop за хранително-вкусовата промишленост или медицината.