Култура

Кристиан Митов и Калина Хицова ще бъдат координатори на екипа по култура в “Идеите-това сме ние 2”. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Иновации срещу проблемите в театралното изкуство

Театралното изкуство е класически елемент на културния живот във всеки български град. Заради турбулентното развитие на технологиите обаче киното и телевизията вече съумяват да изразяват почти всяко мнение, чувство или впечатление. По този начин театралното изкуство е изправено пред предизвикателството да не бъде единствена, а алтернативна възможност за културно развлечение на публиката. За да запази своята възпитателна и развлекателна функция, театралното изкуство трябва да продължи да поддържа високата си стойност в обществото, като демонстрира актуални теми, провокира зрителя и позволява да бъде постоянно преоткривано. За да бъде запазена магията на театъра, са необходими иновативни подходи за преодоляване на предизвикателствата в тази област. С иновации може да бъде пробуден и повишен не само интересът към театралното изкуство, но и към определени моменти от българската история, пресъдадена чрез него.

Интерактивно опознаване на родното културно наследство

С развитието на технологиите, с размиването на представите за близко и далечно, за свое и чуждо, както и с развитието на глобализацията, човек все повече е склонен да гледа навън, надалеч, да търси непознатото. А то понякога се оказва именно тук, под носа му. Тази тема цели да насочи погледа и интереса към собствената ни култура. За да градим мнение и впечатление за заобикалящия ни свят, то трябва да имаме по-висока степен на чувствителност и познание към собствените ни ценности, постижения, паметници и традиции. В рамките на тази идея могат да се осъществят проекти, които по интерактивен и забавен начин да ни накарат да търсим информация за родния град, да научим любопитни факти за места, които виждаме като част от ежедневния пейзаж, без да си даваме сметка за тяхната значимост, да разберем повече за това кои сме ние.