Здравеопазване

Категория: Екипи

Д-р Аретина Чачи и Никола Томов ще бъдат координатори на екипа по здравеопазване в “Идеите-това сме ние 2”. Сред лекторите ще бъде изпълнителният директор на “Александровска” д-р Костадин Ангелов. Темите, в рамките на които ще бъдат развивани проекти, ще намерите по-долу.

Първичната профилактика: минало, настояще и бъдеще на медицината. Как да я внедрим в нашето всекидневие?

Мотивация: Необходимост от повишаване на здравната култура на обществото, целенасочена промоция на здравето, допълване на ролята на общопрактикуващия лекар по отношение извършването на първичната профилактика.

Възможни проекти: Студенти по медицина и млади лекари активно да представят по достъпен начин информацията и да изтъкнат водещото значение на личната профилактика за индивидуалното и общественото здраве.

Открита дискусия между специалистите и обществото

Мотивация: Активното участие на пациентите е недостатъчно застъпено в целия процес на здравеопазване, осъществяването на профилактиката е силно затруднена, обратната връзка между пациенти и лекари е непостоянна и често некачествена, има спешна нужда от улесняване на лечебно-диагностичния процес, повишаване на доверието в специалистите.

Възможни проекти: Улесняване на общуването между обществото и специалистите чрез даване на гласност на актуални, обществено значими теми, организиране на дискусии със специалисти и улесняване на обратната връзка пациент-лекар.

Насърчаване на научната дейност сред студентите в медицинските университети и младите лекари

Мотивация: Необходимост от стимулиране на научната дейност в медицинските висши училища, нужда от посредничество между целевите групи.

Възможни проекти: Запознаване на студентите и младите лекари с възможностите за научна дейност, придружено от промотирането на научната работа. Улесняване на контакта между ръководители на научни проучвания и студенти/специализанти в зависимост от нуждите и интересите на всяка от групите и представяне на възможностите за професионална реализация в научната и преподавателска сфери.