Второ издание (2013)

Категория: Идеите – това сме ние

След успеха на първия по рода си дискусионен форум „Идеите – това сме ние” през 2012, екипът на Обединени идеи за България беше изправен пред редица предизвикателства при организирането на второто издание. Да, концепцията се оказа успешна, но далеч от съвършеното и усилията бяха насочени предимно към измислянето на методи и стратегии за подобряване на работата в екипите през трите дискусионни дни и в процеса на реализиране на проектите.

Участниците бяха предварително снабдени с материали на теми като предприемачество и проектен мениджмънт, а в по време на форума имаха възможността да посетят уъркшопи по графичен дизайн, финансиране, реклама и пр. Оптимизирана беше и работата с лекторите по време на форума, чийто подбор беше съгласуван и координиран с председателите на екипите. Участниците бяха окуражавани да развият и представят ясен и конкретен план за целите на проектите си и стъпките по тяхното реализиране. Друго важно обновление беше и изложението на български неправителствени организации, в рамките на което екипите можаха да се запознаят с действащи родни инициативи, техните методи и начин на работа и да добият по-добра представа за това кои модели са успешни в България.

А резултатите са налице: няколко месеца след края на второто издание на форума имаме цели 10 проекта, които в по-голяма или по-малка степен са вече успешно действащи или напът да бъдат реализирани. Трето издание повече от сигурно ще има, а целта там ще е най-вече създаването на още по-качествени проекти основно чрез предварително насочване към възможни източници на финансиране на проектите.