Чувам те!

Заварвам участниците от екип „Социални политики“ на вратата – излизат на чист въздух за една съвсем заслужена почивка.

Навярно им е било трудно, но са се спрели на една от няколкото идеи, които се спрягаха за „печеливши“ вчера – организирането на работилници от нечуващи за чуващи, където стереотипите да бъдат обърнати и глухонемият да се почувства сигурен, приобщен и полезен.  Събрани на едно място, улисани в работата на пръстите си и обединени от градивната сила на творенето, участниците в работилниците ще открият, че пълноценното общуване често излиза извън контурите на говора.

За име на проекта екипът се е спрял на пълното с надежда и обещание „Чувам те!“. Сигурни сме, че ще бъдат чути (и разбрани) от много съмишленици.

Автор: Надежда Тричкова

Фотограф: Антония Николова