Чували ли сте…?

Влизам в стаята на екип „Социални политики“ тъкмо когато някой заговаря за „тихото“ садене на дръвчета в гората, за мълчаливото бродиране в компанията на другиго. За ловкостта на пръстите в говоренето. Естествено, веднага се размечтавам за онази прекрасна тишина, в която има повече комуникация и повече свързване с другия, отколкото в случайните думи.

Но хората пред мен не са дошли да мечтаят, а да действат. Да мислят и работят. Да променят. Да събуждат и у другите желание за промяна.

За цел са си поставили да подпомогнат активното включване на глухонемите в обществото и предлагат това да се случи чрез организирането на събития, съвместни дейности или информационни кампании.

Чували ли сте, например, за градските фестивали, които събират на едно място занаятчии и желаещите да се докоснат до изкуството им? И да не сте, възможно е съвсем скоро това да се случи, тъй като една от идеите на екипа е да организират подобно събитие, където талантливи глухонеми художници и занаятчии да показват творбите си пред света. От подобна инициатива и двете страни биха получили по нещо – за едните удовлетворението от това, че изкуството им е забелязано (и материалните облаги, които произхождат от това), а за другите възможността да се докоснат до интересен и пъстър свят от хора (пък и, разбира се, някоя приятна дрънкулка).

А чували ли сте за арт терапия? Представете си, че чуващи и глухонеми изработват неща заедно, общуват в тишината или – защо не? – откриват, че човекът до тях е интересен и пълен с истории, които само чакат да бъдат разказани. Идеята на екипа е, че, веднъж поставени в такава среда, хората от двете страни сами ще поискат да търсят контакт в бъдеще. Представете си дори, че този, който учи останалите да шият, бродират или рисуват, е глухоням –сеизмичните слоеве на стереотипите се разтърсват, а акцентът се измества от „Аз съм глух“ върху „Аз мога!“

Тръгвам си от стаята с щастливото усещане, че ухото на света е наострено за важните проблеми и за важните идеи.

Автор: Надежда Тричкова

Фотограф: Антония Николова