ПреобразОване

 

“Училище мое свидно,

 дай ми образование завидно.

И щом се към фирма утре обърна,

 само с добър спомен към теб да се върна.

Да бъда подготвен, от чин в класната стая

през скамейка в катедра голяма

до бюрото, без голямата драма

да бъда в работата полезен,

идеен, работен и много успешен.“

Така се  поставяха факти

и примери с много обхвати.

От активност гражданска и отговорност

до интелигентност емоционална и работоспособност.

Работа кипеше, вървеше и пак се четеше, четеше.

Интеграция в пазара на труда устремено се търсеше,

защото света пак бързаше и бизнес реализацията търсеше.

Развиване на уменията, ами селекцията?

В помощ тук идваше лекцията.

Новите иновативни методи-

да имаш лекция, докато не си пред свидетели,

Просто вкъщи да гледаш занятия,

които съчетават различни програмни възприятия.

Методи на обучение за компютърно ограмотяване

и подобряване на начина на преподаване.

Виртуалното обучение даваше

ново умение на екипите добри,

на които до три дни

трябваше проектът да им върви.

 

Aвтор: Ангелина Грозева

Фотограф: Антония Николова