Масата на Артур

Заедно с името си, екипът на ,,Активен живот” демонстрира  много динамика по време създаването на идеите. Подобно на Артуровата кръгла маса, участниците бяха наредени един до друг и взаимно обменяха опит и впечатления. Обстановката беше разчупено формална и смесваше в себе си амбиция и море от идеи. Модераторът Даниел Иванов се изяви несъмнено като лидер, който даваше стимул на всички участници да представят идеите и хрумванията си. Съвсем скоро рицарите и дамите от Кръглата маса ще представят своята иновативна идея.

Автор: Даниела Лалова

Фотограф: Васил Апостолов