Малките стъпки на големия предприемач

Всяка голяма идея се осъществява, благодарение на малките неща. „Малки“ означава също така целенасочени, ясни, адаптивни, добре обмислени, схематизирани, перспективни и разумни. Казано иначе – малките неща са големи.

Събуждаме се с идеята, че искаме да променим света. Идеите ни са 5 и са отговорите на следните въпроси: какво, как, кой, кога и колко.

Ако седнем да отговорим поне два от тях, веднага разбираме, че денят ни няма да завърши с толкова глобална промяна, колкото сме очаквали. Целите се оказват непостижими и неизмерими,  отговорността не е налице поради грешна организация на екипа (който в перфектния сценарий вече сме събрали),  ресурсите са ограничени, конкуренцията ни диша във врата на всяка крачка, талантът е кът или обратно – екипът ни е една доза твърде креативен и (противно на всички очаквания) се оказва нашият най-голям проблем.

Решаваме да сме smart – или с други думи:

Specific (все пак се пробваме да сме конкретни)

Measurable(слизаме от облаците и хващаме метъра)

Achievable (метърът ни е достатъчно дълъг)

Relevant (извайвяме форма, седейки вече на земята)

Timely (часовникът ни е швейцарски или поне добро копие)

В перфектния случай сме намерили най-зашеметяващото име на идеята си, след падналите войни в екипа остава поне един мотивиран колкото нас, изтръскали сме джобовете на n на брой щедри дарители, контакт-листата ни е значително увеличена и куп други позитивни резултати. И очакваме решаващата битка – презентацията на полупроходилата ни идея – казно на чист български – нашия пич (pitch).

Говорим умело за продукта си, оригиналното му име, рисковете, които сме изчислили с немска точност и ктитериите за успеха ни. Но поради сценичната си треска и препотяването и заекванията пропускаме да рамкираме проблема, да изясним възможностите за финансиране и да изтъкнем достатъчно добре силните страни и стойността на продукта ни. Очаквано губим надпреварата и значително по-слаб продукт от нашия излиза на пазара.

Лягаме с горчивия привкус на загубата, но с повече хъс и значителна доза опит. Заспиваме с една идея повече уважение към малките неща.

Из “Работилници по проектен мениджмънт”
Автор: Екип “Журналисти”