Какво свързва домашните любимци, учениците и дигитализацията

Още в началото на своя креативен процес екип “Дигитални иновации” генерира голям брой предложения за бъдещи проекти в различни сфери, където могат да бъдат успешно интегрирани дигитални технологии.

По време на работата в една от предвидените работилници участниците имаха възможност да обсъдят и валидират идеите си с представители от Софт Уни.  С тяхната експертна помощ се стигна до консолидиране около два проекта. Единият от тях се фокусира върху посредничеството между предлагането и търсенето на услуги, свързани с временната грижа за домашни любимци. За осъществяването на тази идея се предвижда онлайн страница, която да предоставя информация, координиране, управление на организационния процес и осигуряване на финансова отчетност.

Другият потенциален проект ще има за цел да улесни учениците при избора им на университет и в кариерната им ориентация отново с помощта на интернет платформа с поддръжка на база данни. Предвиждат се два етапа. В по-ранната фаза е замислено систематизиране на информацията за учебни програми. В последствие проектът трябва да прерасне в бизнес модел, надграждащ концепцията на „ Рейтинговата система на висшите училища в България“ към МОН. Замислено е добавената стойност на услугата да се състои в отсяване на рецензиите по различни критерии и категоризирането им.

Очаквайте съвсем скоро подробности за окончателния тематичен избор и развитието на проекта.

 

Автор: Елица Желязкова

Фотограф: Джанер Шукри