Генерираме идеи без съмнение, после Диди  и за валидации дава мнение. „И когато взимате решение“, казва тя- „търсете адекватно мнение“

Първо мислим откъде стартираме и после генерираме

и ако много не се спираме, то скоро ще можем и да валидираме,

защото в най-скоро време проект трябва да реализираме

и новости в света на дигиталното време да актуализираме.

Започваме работилница в сфера,

която е важна за бизнес трансфера.

В графика „растящ пазар“ нагледно

търсим дума в нашия ресор до последно.

Ключовите думи търсим в тийм

и за развиване на бизнеса мислим един по един.

Генерираме идеи без съмнение,

после Диди  и за валидации дава мнение.

„И когато взимате решение“,

казва тя- „търсете адекватно мнение“.

„Валидиране с въпрос затворен

никога не е избор изгоден“,

защото сред много въпроси само „да“ не е уточнение,

а се иска обстоятелствено пояснение.

„Целевата група не се убеждава,

а винаги само й се предлага“.

После чакаш тя да реши

дали може с твоя бизнес да се удовлетвори.

И така се стига до заключение,

че щом не ходиш при клиент

не валидираш мнение

за твоя бъдещ „тренд“.

За „синдром на бебето“ се проговори,

щом за бизнеса се спори.

Валидация, време, пари,

ако не е възможно всичко да ти спори,

то гледай поне в едното да ти върви.

 

Автор: Ангелина Грозева

Фотограф: Антония Николова