Боряна Великова, зам.-председател на ОИБ: Искаме да ангажираме младите хора в България с идеята за синя икономика

Категория: Идеите днес

Как се роди идеята за синята икономика в ОИБ?

Наш колега, който учи в Германия я предложи, след което ние решихме да проучим, и разбрахме, че това е  един баланс между икономика, общество и природа,  съвместим с нашите цели. Видяхме, че темата не е стигнала до България още и че може да сме първите, които обръщат вниманието в тази посока.

Каква е разликата между синята и зелената икономика?

Сравнението  се прави от застъпниците на синята икономика, защото техните идеи се развиват след тези за зелена икономика. Зелената изисква много сериозни финансови инвестиции, или иначе казано – да си зелен и да си еко е много скъпо. Можем да вземем за пример органичната храна спрямо бързата, обикновено тя е по-скъпа. Зелената икономика може да излезе скъпо на обществото, а синята търси баланс. Продуктът-суровина, който се влага в цикъла, е безплатен, защото е отпадъчен от друг процес и по този начин се намаляват разходите за обществото. Също се намаляват вредните емисии за околната среда.

В презентацията си по време на откриването на „Идеите – 5” ти спомена за ролята на прасето в синята икономика. Би ли ни обяснила това синьо решение?

Прасето е един от моментите в цялата тази верига. Тръгва се от кафето: остатъчната смес след консумацията му –  вместо да я изхвърлим, я въвеждаме в един нов цикъл и идеята е, че можем да я използваме като хранителна среда, например за гъби. Дори след като отгледаме гъбите, от тази смес остава някаква част – може да се използва за храна на селскостопански животни в кравеферми и свинеферми и оттам идва прасето. Биотпадъкът от животните може да се изплозва за произвеждане на биогаз, а заводите генерират такова количество топлина, че тя отоплява водата за битови нужди и това затваря един цикъл.

Какво е развитието до момента на синята икономика в България и какво е бъдещето й?

До сега единствената дейност в сферта е посещението на  Гюнтер Паули в България през 2013г. Той е основател на концепцията за синя икономика и проведе няколко семинара, за да я разпространи.

Това ли е цел на форума – да събуди интереса на българите в тази сфера?

Да, идеята е да ангажираме вниманието на основно младата  част от населението върху тази световна тенденция, да инициираме проекти, които да стъпят на принципите на синята икономика и по този начин да дадем личен пример, че тя може да бъде успешна.

Има ли пример в световен мащаб, който е вдъхновение за екипа на ОИБ?

В регион на Латинска Америка, където се отглеждат цитрусови плодове, проектът изплозва отпадъка на сока от цитрусите  – обелките, за екстрат в сапуни и така ги прави изцяло натурални. Това синьо решение ни вдъхновява истински.

Кой би имал интерес от развитието на синята икономика в България?

Цялото общество, защото така бихме преминали от оскъдност на ресурсите до тяхното изобилие. Това целим – да постигнем по-голям ефект с по-малко ресурс.

Твоето послание в духа на темата за синя икономика е…?

Искам да благодаря на всички тези млади хора, които прегърнаха идеята, позаинтересуваха се от нея и се опитват в момента да приложат нейните принципи в своите проекти. И като послание искам да им кажа да продължат да бъдат активни и че от тях зависи нашето общо утре.

 

Интервюто взе: Стелла Моллова

Фотограф: Кристина Димитрова