ОИБ Бохеми

04 June, 2017

ОИБ Бохеми_1

ОИБ Бохеми” е инициатива на “Обединени идеи за България” за редовни ежемесечни срещи между социални предприемачи, хора с идеи и доброволци, както и бивши, настоящи и потенциални бъдещи членове на ОИБ в София.