Петото издание на курса по социално предприемачество стартира през март

Дойде време за втория семестър в Стопански факултет на Софийски университет!


На четвърти март стартира петото издание на курса по Социално предприемачество, организиран от Обединени Идеи за България, в сътрудничество с Център Ринкър и Стопански факултет.

Лекциите ще се провеждат от 19 до 21 часа, всеки четвъртък.

Както и през миналата академична година, програмата е изцяло адаптирана към онлайн формата на обучение и лекциите ще се провеждат в платформата „Zoom“. С четвъртото издание отбелязахме още едно покачване в броя на участниците в курса – онлайн лекциите дават добра възможност на повече желаещи да се включат.

И тази година, занятията ще бъдат отворени като избираема дисциплина за студентите в 3 и 4 курс от спец. Икономика и финанси и спец. Стопанско управление, както и за всеки, който има желание да научи повече или да си помогне в практическата си дейност. В съдържанието на темите са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост и растеж на предприятието. Студентите могат да запишат курса като избираем предмет и да получат своите кредити за него.

Всяка тема е свързана със съвременни казуси и примери от истинския живот на социалните предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ. Студентите ще имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, участниците ще научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и ескалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

Както и през изминалите години, поканили сме успешни млади предприемачи да ни гостуват и да ни разкажат подробности за тактиките, рисковете и предизвикателства при стартиране и управление на предприятие. Дискусията и взаимодействието с участниците в курса са наша цел и заедно с вас ще създадем среда за обмен на знания, мнения и нови бизнес идеи.

Присъединете се към Facebook-групата ни, за да разберете повече за лекциите: https://www.facebook.com/groups/1874014669502001/.

Нямаме търпение да се запознаем! Заповядайте!

04.03.2021г.
19:00 часа
Платформата “Zoom”

В случай, че ви трябва допълнителна информация, не се колебайте да ни пишете!

Обединени идеи за България е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество.

В проекти и събития на организацията са взели участие повече от 1100 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали 48 успешни проекти в различни сфери. Обединени Идеи за България е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социални предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.