Четвъртото издание на курса по Социално предприемачество стартира през март с актуални теми и вълнуващи лектори

За четвърта поредна година Обединени Идеи за България в партньорство с Център Ринкър провежда практически курс по Социално предприемачество в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански Факултет и е отворен за всички, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

През 2019 година курсът бе посетен от повече от 80 участници, като 40 от тях успешно завършиха семестриалния предмет. Средният успех на завършилите бе 5.75. Тази година очакваме още повече мотивирани студенти, в които да разпалим предприемаческия дух.

Курсът не е поредният академичен предмет, а цели да подготви студентите за реалния свят на бизнеса като стъпва върху примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩСтудентите ще имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, участниците ще научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн и стартиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

В съдържанието на курса са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост и растеж на предприятието.  Студентите ще разглеждат тактики, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

По време на курса участниците ще могат да се запознаят с успешни български социални предприемачи, които ще споделят собствения си опит и ще дискутират на място ключови предизвикателства и предимства на своите проекти.

Дата: 5ти Март 2020 година от 18:30, зала 300 в Стопански Факултет, бул. Цариградско Шосе 125.  Занятията ще се провеждат ежеседмично, всеки четвъртък от 18:30 в зала 300.

Не пропускайте да се запишете във Facebook групата тук. 

Обединени идеи за България е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество. В проекти и събития на организацията са взели участие повече от 1300 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали 48 успешни проекти в различни сфери.  Обединени Идеи за България е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социални предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.

ЦентърРинкъре център за предприемачество и обучения към ФондацияПомощ за благотворителността в България“. Основан е през 2014 г. с финасовата пордкрепа на Фондация КАФ Америка. Мисията на ЦентърРинкъре да подкрепя и развива духа на предприемачеството в България.