ОИБ стартира курс по Социално предприемачество в Стопански факултет към СУ

След пет успешни форума за социално предприемачество и над 900 участници, преминали през практическите обучения на „Обединени идеи за България“, сме щастливи да обявим, че разширяваме дейността си с нов курс по Социално Предприемачество в Стопанския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански факултет и е отворен за всички наши съмишленици, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

Ако си мислите, че това е поредният академичен предмет, ще бъдете приятно изненадани! Курсът цели да подготви студентите за реалния свят на бизнеса като стъпва върху примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ.

Студентите ще имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, студентите ще научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

В съдържанието на курса са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост на предприятието. Студентите ще разглеждат стратегии, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

Практическата насоченост на курса, за сметка на силно ограничена теоритична постановка, е основно предимство на предмета. Курсът включва дискусии по казуси, всеки от които изследва следните фактори:

  1. Устойчивост – Канали за приходи на социалното предприятие, методи за гарантиране на дългосрочна визия за развитие.
  2. Въздействие и измерване на успеха – Ефект от социалното предприятие (обществен ефект, влияние върху таргет групи), методология за измерване на въздействието на социалното предприятие и неговата ефективност.
  3. Иновация –  Видове социална иновации, процес на създаване и растеж.

Част от казусите, които са предвидени за студентите включват:

1) Danimal – корпоративно развитие на продукт за най-бедната част от населението в Южна Африка;

2) Care – създаване и управление на инициатива за полагане основите на бизнес среда в земеделския сектор в Кения.

3) Таратанци – създаване и финансиране на устойчив бизнес модел за социално предприемачество в България, насочен към развитие на културата.

4) Заслушай се – структуриране на успешен бизнес модел на социално предприятие, насочено към овластяване на хората с увреден слух

5) Ruby Cup – валидация, ценообразуване и дистрибуция на продукт, насочен към жени от третия свят.

6) Endeavour – изграждане на стратегия и тактика за бърз растеж на социално предприятие в интернационална среда, предизвикателства пред растежа.
В курса са предвидени гост лектори, опитни професионалисти в сферата на социалното предприемачество.

 

Курсът стартира на 2-ри март 2017 г. в Стопански факултет на бул. Цариградско шосе 125. Лекциите ще се провеждат всеки четвъртък от 18:30 в зала 300.

 

Не пропускайте да се запишете:https://goo.gl/e0mDC1

 

„Обединени идеи за България“ е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество.

Сред основните проекти на ОИБ са най-големият инкубатор за социално предприемачество в България „Идеите – това сме ние“. Инкубаторът се провежда ежегодно и има пет успешни издания от 2012 г. до 2016 г.

В този, както и в други проекти на организацията, са взели участие повече от 900 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали са се 38 успешни проекти в различни сфери. ОИБ е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социалните предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.